Prohlášení o ochraně osobních údajů

Plně respektujeme zákon č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů v podobě jeho aktuálního znění a tak i nakládáme s vašimi údaji.

Veškerá data uchováváme pouze po dobu nutnou k jejich zpracování, a to pouze pokud je zpracování potřeba. Přístup k těmto datům mají jen prověřené osoby anebo osoby zavázané mlčenlivostí (např. naši zaměstnanci, certifikační autority).

Vaše data přísně chráníme před zneužitím třetí osobou.

Vyhrazujeme si však právo tyto údaje poskytnout orgánům činným v soudním či jiném trestním řízení či šetření.

Upozorňujeme, že v rámci zvýšení bezpečnosti mohou být ukládány některé informace do tzv. "protokolárních souborů" (dále jen jako "Protokoly"). Tyto protokoly obsahují mj.:

  • IP adresu klientského počítače
  • informace o prohlížeči a jeho verzi
  • informace o operačním systému a jeho verzi
  • časovou známku akce
  • údaje o prováděné akci

Uživatel má právo bezplatně vyžádat informace o něm shromážděné. Může tak učinit písemně na kontaktní adresu společnosti Alpiro s.r.o., popřípadě e-mailem se zaručeným elektronickým podpisem identifikujícím odesílatele.

Nakládání s osobními údaji se dále řídí Všeobecnými obchodními podmínkami, část (9) DŮVĚRNOST INFORMACÍ.